برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (4194)

2-4-2- مستقیم12فصل 3- مقدمه‌ای بر محاسبات نرم153-1- مقدمه153-2- شبکۀ عصبی مصنوعی163-2-1- مقدمه163-2-2- الهام از بیولوژی193-2-3- مدل نرون203-2-4- معماری شبکۀ چند لایه203-3- کنترل فازی213-3-1- مقدمه213-3-2- مفاهیم اولیه و تعاریف مقدماتی223-3-3- ساختار کلی کنترل کنندۀ فازی243-3-4- اجزای Read more…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (4193)

4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..434-2. مجموعه داده………………………………………………………………………………………………………………..434-3. معیارهای شباهت454-3-1. معیارهای مبتنی بر گراف454-3-1-1. ضریب خوشه بندی محلی454-3-1-2. ضریب خوشه بندی وزن دار محلی464-3-2. معیارهای مبتنی بر گره484-3-2-1. میانگین شباهت محلی484-3-2-2. نسبت درجه گره494-3-2-3. معیار Zscore494-4. شناسایی نفوذگران515. آزمایشات Read more…

پایان نامه

تحقیق دانلود c (4191)

2-2-3-طبقه بندی انواع خدمات ITS152-2-4-تاثیرات بالقوه سیستم فناوری اطلاعات در رفتارهای سفری162-2-5-چگونگی عملکرد ITS162-2-5-1-وظایف اجزای سیستم های حمل و نقل هوشمند162-2-6-فناوری های پیش نیاز در سیستم های حمل و نقل هوشمند172-2-7-جمع آوری اطلاعات192-2-8-پردازش اطلاعات202-2-8-1-سیستم موقعیت Read more…

پایان نامه

تحقیق c (4190)

MAPK: mitogen-activated protein kinaseMBP: Maltose-Binding ProteinNFAT: Nuclear factor of activated T cellNF-kB: nuclear factor kappa betaNi: Nickle NTA: Ni (2+)-Nitrilotriacetic Acid- 2+ NiNMDAR: N-methyl-D-aspartate receptorNO: nitric oxideNTP: National Toxicology ProgramPA: phosphatidic acidPb: Plumbum (Lead)PI3K: Phosphatidylinositol-3 kinasePIP3: Phosphatidylinositol Read more…

پایان نامه

تحقیق c (4189)

شکل 12- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (افغانستان) ……………………………………………………………… 107شکل 13- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (افغانستان) …………………………………………………………………………… 108شکل 14- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (2009، افغانستان) ……………………………………………………………….. 109شکل 15- مدلِ Read more…

پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (4188)

1-7-3 ترکیب مواد لازم برای تهیه الیاف شیشه———————————————– 21 1-7-4 فرآیند ساخت الیاف شیشه——————————————————— 221-7-5 پارچه های ساخته شده از الیاف شیشه————————————————- 241-7-6 مزایای چندسازه های بسپاری تقویت شده با الیاف شیشه————————————-241-7-7 معضلات چند سازه Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه c (4187)

2-7-2- عوامل سازمانی383-7-2- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی384-7-2- وجود باندهای نامشروع قدرت و بورس بازی زمین395-7-2- سیاست های مداخله و تأمین مسکن396-7-2- قابل اجرا نبودن ضوابط ساختمانی برای فقرای شهری408-2- معیارهای شناسایی اسکان غیررسمی421-8-2- Read more…

پایان نامه

دانلود مقاله c (4186)

3-1-1موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه163-1-2توپوگرافی استان173-1-3بررسی دشتها در استان کرمانشاه183-1-4بررسی کوهها در استان کرمانشاه193-2خصوصیات اقلیمی استان193-2-1وضعیت آب و هوای استان کرمانشاه193-2-2دما203-2-3بارش213-2-4تبخیر و تعرق213-2-5باد223-2-6نور223-2-7مناطق آب و هوایی در استان233-3خصوصیات پوشش گیاهی233-3-1تهیه نقشه پوشش گیاهی و انتخاب گونههای Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (4185)

2-2 پژوهش های انجام شده پیرامون کمانش پوسته های استوانه‌ای کامپوزیتی22فصل 3: مراحل شبیه‌سازی373-1 مقدمه383-2 معرفی نرم‌افزار شیبه سازی383-3 تحلیل المان محدود مخزن کامپوزیتی در نرم‌افزار آباکوس393-3-1 ایجاد مدل هندسی قطعات در محیط ترسیم403-3-2 تعریف Read more…

پایان نامه

مقاله رایگان c (4184)

همسر مهربانم که در تمام زندگی همواره یار و یاور من بوده است. چکیده شورای همکاری خلیج فارس سازمانی منطقه ای متشکل از شش کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس شامل عربستان سعودی ، امارات عربی Read more…